Deze website maakt gebruik van cookies. Deze gegevens worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en interesses van onze bezoekers. Lees hier meer over in onze privacy statement.

Akkoord

Disclaimer

Disclaimer

Alle getoonde accommodaties en campings komen voort uit de database van Vacanceselect.

Blogs4Travel en Vacanceselect respecteren je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je gegevens om en zorgen ervoor dat deze strikt vertrouwelijk blijven. Je persoonlijk gegevens als naam, adres, e-mailadres en dergelijke gebruiken wij alleen voor het afhandelen van je reservering (zoals het toezenden van de factuur en reispakket) of voor je verzoek voor het verkrijgen van informatie.

Persoonlijke informatie gebruiken Blogs4Travel en Vacanceselect uitsluitend intern. Je persoonlijke gegevens geven wij niet, voor commerciële doeleinden, door aan derden. Indien noodzakelijk voor de correcte uitvoering van je geboekte vakantie, verstrekt Vacanceselect je gegevens aan de beheerders van de accommodatie jij je vakantie hebt geboekt.

Wanneer er iets wijzigt in je persoonsgegevens, vernemen wij dit graag van je. Dit kan je doorgeven aan onze reserveringsafdeling.

Vacanceselect heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en voldoet zodoende aan de meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bij het samenstellen van de website besteden wij uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van deze informatie. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens verouderd of niet (meer) correct zijn.

Blogs4Travel en Vacanceselect behouden zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te controleren of veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, dragen wij zorg voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of op andere manieren.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 06-03-2013.

Sardinië.nl